Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Producent

GrundfosProduktów: 26,wyświetlonych 16

12

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Pierścień wyrównujący 1000[...]

Cena na zapytanie

Pierścień wyrównujący służy do wyrównania wysokości studzienki do zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu. Pierścienie te łączone są ze zwężką lub przykrywą na zaprawę betonową. Wysokości pierścieni to 6cm, 8cm, 10cm, 12cm oraz 14cm.

Pierścień wyrównujący 625/[...]

Cena na zapytanie

Pierścień wyrównujący służy do wyrównania wysokości studzienki do zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu. Pierścienie te łączone są ze zwężką lub przykrywą na zaprawę betonową. Wysokości pierścieni to 6cm, 8cm, 10cm, 12cm oraz 14cm.

Pierścień odciążający 960[...]

Cena na zapytanie

Pierścień odciążający to integralna część każdej studzienki kanalizacyjnej montowanej w drodze. Element ten chroni studnię kanalizacyjną przed bezpośrednim naciskiem pojazdów samochodowych, a w konsekwencji zapobiega uszkodzeniom przyłączy kanalizacji.Pierścienie odciążające są wykonywane jako prefabrykowane elementy żelbetowe.

Płyta podkładowa skrzynki na[...]

Cena na zapytanie

Producent: Bewa Płyta podkładowa skrzynki nawiertki 3A Materiał: beton

Płyta podkładowa skrzynki wo[...]

Cena na zapytanie

Producent: Bewa Płyta podkładowa skrzynki wodociągowej 2A Materiał: beton

Studnia Betonowa Dn 1500

Cena na zapytanie

Produkowane przez nasze przedsiębiorstwo elementy studni do bezwykopowej metody budowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie inwestycji w najtrudniejszych warunkach. Wysoki poziom wód gruntowych, niewielki plac budowy, gęsta zabudowa to podstawowe przesłanki do zastosowania naszych elementów do wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na znaczne skrócenie czasu inwestycji i co za tym idzie na zwiększenie rentowności budowy sieci kanalizacyjnej oraz na zminimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.Prosta i szybka zabudowa, dobra podpora dla urządzeń przeciskowych, wyeliminowanie potrzeby wykonywania kosztownej stalowej obudowy wykopu, uniknięcie intensywnego odwadniania spowodowały, że proponowane przez nas studnie znajdują zastosowanie nie tylko jako startowe ale również jako pośrednie i docelowe.

Studnia Betonowa Dn 2000

Cena na zapytanie

Produkowane przez nasze przedsiębiorstwo elementy studni do bezwykopowej metody budowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie inwestycji w najtrudniejszych warunkach. Wysoki poziom wód gruntowych, niewielki plac budowy, gęsta zabudowa to podstawowe przesłanki do zastosowania naszych elementów do wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na znaczne skrócenie czasu inwestycji i co za tym idzie na zwiększenie rentowności budowy sieci kanalizacyjnej oraz na zminimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.Prosta i szybka zabudowa, dobra podpora dla urządzeń przeciskowych, wyeliminowanie potrzeby wykonywania kosztownej stalowej obudowy wykopu, uniknięcie intensywnego odwadniania spowodowały, że proponowane przez nas studnie znajdują zastosowanie nie tylko jako startowe ale również jako pośrednie i docelowe.

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

Studnia betonowa Dn 1200

Cena na zapytanie

Produkowane przez nasze przedsiębiorstwo elementy studni do bezwykopowej metody budowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie inwestycji w najtrudniejszych warunkach. Wysoki poziom wód gruntowych, niewielki plac budowy, gęsta zabudowa to podstawowe przesłanki do zastosowania naszych elementów do wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na znaczne skrócenie czasu inwestycji i co za tym idzie na zwiększenie rentowności budowy sieci kanalizacyjnej oraz na zminimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.Prosta i szybka zabudowa, dobra podpora dla urządzeń przeciskowych, wyeliminowanie potrzeby wykonywania kosztownej stalowej obudowy wykopu, uniknięcie intensywnego odwadniania spowodowały, że proponowane przez nas studnie znajdują zastosowanie nie tylko jako startowe ale również jako pośrednie i docelowe.

12

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"