Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:Produktów: 15,wyświetlonych 15

1

Brak nazwy

4068,00 zł

Charakterystyka ? patrz ulotka.

Brak nazwy

4304,00 zł

Brak nazwy

4863,00 zł

Brak nazwy

5207,00 zł

Brak nazwy

8624,00 zł

Brak nazwy

8952,00 zł

Brak nazwy

9201,00 zł

Brak nazwy

12291,00 zł

Brak nazwy

11833,00 zł

Brak nazwy

10115,00 zł

Brak nazwy

10764,00 zł

Brak nazwy

13863,00 zł

Brak nazwy

24377,00 zł

Brak nazwy

24770,00 zł

Brak nazwy

5123,00 zł

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"