Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

16-20

Producent

KellerProduktów: 122,wyświetlonych 16

12345

Rozdzielacz c.o.1 Keller 10-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz do C.O. - 1 10 sekcyjny stalowy bez nypli, Kod produktu: KEL 500010

Rozdzielacz c.o.1 Keller 10-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1 Keller 10-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz do C.O. - 1 10 sekcyjny stalowy z nyplami.Kod produktu: KEL 51001

Rozdzielacz c.o.1 Keller 11-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 11-sekcyjny bez nypliKEL500011

Rozdzielacz c.o.1 Keller 11-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 11-sekcyjny z nyplamiKEL510011.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 12-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 12-sekcyjny bez nypliKEL500012.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 12-se[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 12-sekcyjny z nyplamiKEL510012.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 2-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 2-sekcyjny bez nypliKEL500002.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 2-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 2-sekcyjny z nyplamiKEL510002.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 3-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 3-sekcyjny bez nypliKEL500003.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 3-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 3-sekcyjny do modułu mieszającego MMBKEL560003.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 3-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 3-sekcyjny z nyplamiKEL510003.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 4-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 4-sekcyjny bez nypliKEL500004.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 4-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 4-sekcyjny z nyplamiKEL510004.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 5-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 5-sekcyjny bez nypliKEL500005.

Rozdzielacz c.o.1 Keller 5-sek[...]

Cena na zapytanie

Rozdzielacz c.o.1"" Keller 5-sekcyjny do modułu mieszającego MMBKEL560005.

12345

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"