Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

65-80

100

101-150

151-200

Długość odcinka rury - mm

315

500

1000

2000

3000Produktów: 15,wyświetlonych 15

1

Rura bezkielichowa DN100 L1000

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN100 L1000 KZ[...]

Cena na zapytanie

Rura bezkielichowa DN100 L2000

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN100 L2000 KZ[...]

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN100 L500 KZO

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN150 L1000 KZ[...]

Cena na zapytanie

Rura bezkielichowa DN150 L2000

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN150 L2000 KZ[...]

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN 150 L2000 żeliwo

Rura bezkielichowa DN200 L1000

Cena na zapytanie

Rura bezkielichowa DN200 L2000

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN150 L500 KZO

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN200 L1000 KZ[...]

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN200 L2000 KZ[...]

Cena na zapytanie

Rura bezkielichowa DN100 L3000

Cena na zapytanie

Rura kielichowa DN100 L1330 K[...]

Cena na zapytanie

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"