Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Czujnik pływakowy Key K04 5m

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 6 - 4 =

Wyślij

Regulator poziomu KEY jest pływającym elektromechanicznym przełącznikiem używanym do automatycznego załączania i wyłączania (zwykle pomp ale również zaworów, alarmów, itp.) kiedy założony poziom zostanie przekroczony.
Pływakowy regulator poziomu Key może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak: woda. Regulator Key może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"