Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Pompa ciepłownicza Magna32-80 230-240V PN6/1097691270

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 6 - 4 =

Wyślij

Pompy zaprojektowane do obiegu cieczyw instalacjach grzewczych o zmiennym przepływie, gdzie wymagane jest optymalne ustawienie punktu pracy pompy. Charakteryzuje je zintegrowana inteligentna przetwornica częstotliwości oraz silnik z magnesem trwałym. Pozwala to na pracę pompy przy różnych prędkościach, odpowiednio do zmiennego zapotrzebowanie na energię cieplną.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"