Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Zawór bezpieczeństwa 1915 11/4 2bar1915.32.155

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 9 + 4 =

Wyślij

Zawór bezpieczeństwa 1915 11/4"" 2 bar.
Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów, wypełnionych cieczą lub gazem obojętnym, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Nastawy zaworów: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 bar. Maksymalna temperaturze pracy: 140°C. Zawory bezpieczeństwa SYR mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"