Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtr studzienny 2 130/95 nierdzewny stożek

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 9 + 3 =

Wyślij

Filtr współpracuje z różnymi rodzajami pomp wodnych (pompy ręczne ogrodowe, jedno- lub wielostopniowe pompy zasysające o napędzie elektrycznym). Wykonany jest z owierconej, ocynkowanej rury stalowej, owiniętej siatką, zabezpieczoną perforowaną blachą nierdzewną. Z jednej strony zakończony jest trzpieniem żeliwnym w kształcie stożka, umożliwiającym umieszczenie filtra w gruncie, natomiast z drugiej strony, zakończony jest gwintem hydraulicznym zewnętrznym.
Dane techniczne:
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"