Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Rura kamionkowa DN250/2000

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 10 - 4 =

Wyślij

Przeznaczone do wykonywania sieci kanalizacji grawitacyjnej; oferowane są w wykonaniu kielichowym ? do układania metodą wykopu otwartego oraz w wersji bezkielichowej ? do układania metodami bezwykopowymi, np. przy zastosowaniu przecisku lub mikrotunelingu; ze względu na ponadnormatywne parametry techniczne (dużą odporność na drgania dynamiczne, szczelność połączeń, odporność na ścieranie) rury i kształtki kamionkowe STEINZEUG-KERAMO są dopuszczone do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na terenach szkód górniczych do III kategorii włącznie, na lotniskach pod pasami startowymi, na terenach petrochemicznych, w tunelach i mostach, wzdłuż i pod nasypami kolejowymi, a także w strefie ochronnej wód pitnych
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"