Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Membrana 21H7-8/B 3/8-1/2 nz.pdB R450916/B

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 8 - 1 =

Wyślij

Membrana 21 H 7-8 B 3/8"" - 1/2"" NZ pdB.
Membrana 21 H 7-8 B 3/8"" - 1/2"" NZ pdB.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"