[X]

Uwaga!

Wszystkie ceny w serwisie www.aqua.biz.pl są cenami katalogowymi dostarczonymi od Producentów, i stanowią one najwyższe możliwe wartości produktów. Jednocześnie informujemy, że ceny transakcyjne są negocjowane!
Dodatkowo z przykrością zawiadamiamy, że składanie zamówień jest w tym momencie zablokowane - trwa proces restrukturyzacji i optymalizacji systemu. Do Państwa dyspozycji pozostaje możliwość złożenia zapytania na stronie danego produktu.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"