Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Przyłącze gw gz-

gz lub gz/gz

Producent

Rain

Rain BirdProduktów: 9,wyświetlonych 9

1

Filtr siatkowy regulujący ci[...]

Cena na zapytanie

DANE TECHNICZNE Ciśnienie: 1,4 do 10,3 bar, Przepływ: 681 do 3407 l/godz, 0,68-3,41 m3/h, Filtracja: 75 mikronów, Regulacja ciśnienia: 2,8 bar (stałe ciśnienie na wylocie).WYMIARY Wysokość: 12,0 cm, Długość: 15,0 cm, Szerokość: 5,0 cm.

Filtr siatkowy regulujący ci[...]

Cena na zapytanie

DANE TECHNICZNE Ciśnienie: 1,4 do 10,3 bar, Przepływ: 681 do 3407 l/godz, 0,68-3,41 m3/h, Filtracja: 75 mikronów, Regulacja ciśnienia: 2,8 bar (stałe ciśnienie na wylocie).WYMIARY Wysokość: 12,0 cm, Długość: 15,0 cm, Szerokość: 5,0 cm.

Zawór odwadniający 16A-FDV G[...]

Cena na zapytanie

Używany w celu automatycznego odwodnienia nitek rurociągu w sytuacji, gdy ciśnienie spada poniżej pewnego poziomu. Redukuje zniszczenia spowodowane mrozem.

Przedłużka GZ1/2

Cena na zapytanie

Przedłużka poprzez jej przycięcie umożliwia montaż zraszacza na poziomie trawnika, itp.

Przedłużka GZ1/2x3/4

Cena na zapytanie

Przedłużka poprzez jej przycięcie umożliwia montaż zraszacza na poziomie trawnika, itp.

Przedłużka GZ3/4

Cena na zapytanie

Przedłużka poprzez jej przycięcie umożliwia montaż zraszacza na poziomie trawnika, itp.

Zawór odwadniający GZ1/2

Cena na zapytanie

Używany w celu automatycznego odwodnienia nitek rurociągu w sytuacji, gdy ciśnienie spada poniżej pewnego poziomu. Redukuje zniszczenia spowodowane mrozem.

Filtr do dysz Toro

Cena na zapytanie

Regulator ciśnienia 3/4 GW/GZ[...]

Cena na zapytanie

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"