Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Napięcie zasilania

12 V=

24 V=

24 V~

42 V~

110 V~

230 V~

Medium-rodzaj

Glikol

Olej

Para do 120

Powietrze

Woda do 90Produktów: 65,wyświetlonych 16

12345

Membrana 21H11-12/E 3/8-1/2 OD[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 11-12/E 3/8""-1/2"" E.

Membrana 21H11-12/V 3/8-1/2 nz[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 11-12/V 3/8""-1/2"" NZ BDV.

Membrana 21H13-14/B 3/4-1 nz.b[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 13-14/B 3/4""-1"" NZ BDV.

Membrana 21H13-14/E 3/4-1 nz.b[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 13-14/E 3/4""-1"" NZ BDE.

Membrana 21H13-14/V 3/4-1 nz.b[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 13-14/V 3/4""-1"" NZ BDV.

Membrana 21H7-8/B 3/8-1/2 nz.p[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 7-8 B 3/8"" - 1/2"" NZ pdB.

Membrana 21H7-8/E 3/8-1/2 nz.p[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 7-8 E 3/8"" - 1/2"" NZ pdE.

Membrana 21H7-8/V 3/8-1/2 nz.p[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 H 7-8 V 3/8"" - 1/2"" NZ pdV.

Membrana 21H9/B 3/4 nz.pdV R45[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21H9/B 3/4"" NZ pdV.

Membrana 21H9/E 3/4 nz.pdV R45[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21H9/E 3/4"" NZ pdE.

Membrana 21H9/V 3/4 nz.pdV R45[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21H9/V 3/4"" NZ pdV.

Membrana 21HF6/B 1 nz.bdB R45[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21HF6/B 1"" NZ bdB.

Membrana 21HF7_8/B 5/4-6/4 nz.[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21HF7_8/B 5/4""- 6/4"" NZ bdB.

Membrana 21W2-V 1/2 nz.pdV R45[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21W2-V1""-V1/2"" NZ pdv .

Membrana 21W3-4/B 3/4-1 no/nz.[...]

Cena na zapytanie

Membrana 3/4""-1"" NO/NZ PDB

Membrana 21W3-4_2715/B 3/4-1no[...]

Cena na zapytanie

Membrana 21 W3-4 B 3/4""-1"" NO/NZ B.

12345

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"