Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica cali -

1/2""

3/4""Produktów: 5,wyświetlonych 5

1

Termometr prosty 1/2 0-100 st.[...]

Cena na zapytanie

Termometr prosty 1/2"" 0-100 st. R=50

Termometr prosty 1/2 0+150 st[...]

Cena na zapytanie

Termometr prosty 1/2"" 0+150 st. w oprawie R 50

Termometr prosty 3/4 0+100 st.[...]

Cena na zapytanie

Termometr prosty 3/4"" 0+100 st. R=50

Termometr prosty 3/4 0+150 st.[...]

Cena na zapytanie

Termometr prosty 3/4"" 0+150 st. R=50

Termometr prosty 3/4 0+150 st.[...]

Cena na zapytanie

Termometr prosty 3/4"" 0+150 st. R=80

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"