Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:Produktów: 4,wyświetlonych 4

1

Czujnik ciśnienia PRS00 1bar [...]

Cena na zapytanie

Czujnik-sonda z przewodem /z kapilarą/ 30 m przeznaczona jest do pomiaru poziomu wody w zbiornikach i studniach głębinowych. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany separującej zanurzonej sondy i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego poprzez kapilarę znajdującą się w kablu. Opuszczona na poziom odniesienia sonda może swobodnie zwisać na kablu lub leżeć na dnie zbiornika.Maksymalne zanurzenie czujnika poniżej lustra wody - 10 m.

Czujnik ciśnienia PRS00 2bar [...]

Cena na zapytanie

Czujnik ciśnienia z długim przewodem może pracować jako sonda przeznaczona do pomiaru poziomu wody w zbiornikach lub studniach głębinowych. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany separującej zanurzonej sondy i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego poprzez kapilarę znajdującą się w kablu. Opuszczona na poziom odniesienia sonda może swobodnie zwisać na kablu lub leżeć na dnie zbiornika.

Czujnik ciśnienia PRS00 5bar [...]

Cena na zapytanie

Czujnik-sonda z przewodem /z kapilarą/ 30 m przeznaczona jest do pomiaru poziomu wody w zbiornikach i studniach głębinowych. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany separującej zanurzonej sondy i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego poprzez kapilarę znajdującą się w kablu. Opuszczona na poziom odniesienia sonda może swobodnie zwisać na kablu lub leżeć na dnie zbiornika.Maksymalne zanurzenie czujnika poniżej lustra wody - 10 m.

Czujnik ciśnienia PRS00 0.5ba[...]

Cena na zapytanie

Czujnik-sonda z przewodem /z kapilarą/ 10 m przeznaczona jest do pomiaru poziomu wody w zbiornikach i studniach głębinowych. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany separującej zanurzonej sondy i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego poprzez kapilarę znajdującą się w kablu. Opuszczona na poziom odniesienia sonda może swobodnie zwisać na kablu lub leżeć na dnie zbiornika.Maksymalne zanurzenie czujnika poniżej lustra wody - 10 m.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"