Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

42-50

65-80

100

101-150

151-200

201-250Produktów: 6,wyświetlonych 6

1

Doszczelniacz D DN100

Cena na zapytanie

Przeznaczony do łączenia lub usuwania awarii nazłączach kielichowych - instalacje wodociągowe(woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałepłyny obojętne chemicznie.

Doszczelniacz D DN150

Cena na zapytanie

Przeznaczony do łączenia lub usuwania awarii nazłączach kielichowych - instalacje wodociągowe(woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałepłyny obojętne chemicznie.

Doszczelniacz D DN200

Cena na zapytanie

Przeznaczony do łączenia lub usuwania awarii nazłączach kielichowych - instalacje wodociągowe(woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałepłyny obojętne chemicznie.

Doszczelniacz D DN250

Cena na zapytanie

Przeznaczony do łączenia lub usuwania awarii nazłączach kielichowych - instalacje wodociągowe(woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałepłyny obojętne chemicznie.

Doszczelniacz D DN50

Cena na zapytanie

Przeznaczony do łączenia lub usuwania awarii nazłączach kielichowych - instalacje wodociągowe(woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałepłyny obojętne chemicznie.

Doszczelniacz D DN80

Cena na zapytanie

Przeznaczony do łączenia lub usuwania awarii nazłączach kielichowych - instalacje wodociągowe(woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałepłyny obojętne chemicznie.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"