Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

32-40

42-50

65-80

100

101-150

151-200

201-250

Element instalacji-t

łącznikProduktów: 36,wyświetlonych 16

123

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik rurowo-kołnierzowy [...]

Cena na zapytanie

Stosowany do łączenia bosych końców rurżeliwnych, stalowych oraz AC z armaturąkołnierzową - instalacje wodociągowe (woda pitna),ściekowe, przemysłowe i pozostałe płynyobojętne chemicznie.

Łącznik amort.koł.DN100 PN1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Efar (PSA) Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy (EPDM) Rozmiar: DN100 Temperatura: -10 C ÷ +105 C; 1,0 MPa Zastosowanie: W instalacjach wodnych, glikolu oraz innych instalacjach przemysłowych (płyny grupy 2).

Łącznik amort.koł.DN125 PN1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Efar (PSA) Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy (EPDM) Rozmiar: DN125 Temperatura: -10 C ÷ +105 C; 1,0 MPa Zastosowanie: W instalacjach wodnych, glikolu oraz innych instalacjach przemysłowych (płyny grupy 2).

Łącznik amort.koł.DN150 PN1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Efar (PSA) Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy (EPDM) Rozmiar: DN150 Temperatura: -10 C ÷ +105 C; 1,0 MPa Zastosowanie: W instalacjach wodnych, glikolu oraz innych instalacjach przemysłowych (płyny grupy 2).

Łącznik amort.koł.DN200 PN1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Efar (PSA) Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy (EPDM) Rozmiar: DN200 Temperatura: -10 C ÷ +105 C; 1,0 MPa Zastosowanie: W instalacjach wodnych, glikolu oraz innych instalacjach przemysłowych (płyny grupy 2).

123

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"