Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

12-15

16-20

21-25

32-40Produktów: 12,wyświetlonych 12

1

Sprężyna wewnętrzna DN16

Cena na zapytanie

Sprężyna zewnętrzna DN16

Cena na zapytanie

Sprężyna wewnętrzna DN20

Cena na zapytanie

Sprężyna zewnętrzna DN20

Cena na zapytanie

Sprężyna wewnętrzna DN25

Cena na zapytanie

Sprężyna zewnętrzna DN25

Cena na zapytanie

Sprężyna wewnętrzna DN32

Cena na zapytanie

Szczęka Matka+Inserty 16,20

Cena na zapytanie

Szczęki Rems DN20

Cena na zapytanie

Rozmiar: DN20

Szczęki U DN16

Cena na zapytanie

Szczęki U DN20

Cena na zapytanie

Brak nazwy

Cena na zapytanie

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"