Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Napięcie zasilania

24 V~

24 V=

230 V~

Medium-rodzaj

Gaz obojętny

Glikol

Olej

Para do 120

Powietrze

Woda

Woda do 90

Średnica cali -

1/4""

1/2""

3/4""

1""

1 1/4""

1 1/2""

2""

2 1/2""

3""

Elzawór-zasada działania

Bezpośredniego działania

Mieszanego działania

Pośredniego działania

Medium - temperatura

+90

+140Produktów: 16,wyświetlonych 16

1

Zawór elektromag 21/2 no 8720[...]

Cena na zapytanie

Zawór elektromag 3 no 8721/6W[...]

Cena na zapytanie

Zawór elektromag 1 no 21W4ZB2[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 1 no 21W4ZE2[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 1 no 21W4ZV2[...]

Cena na zapytanie

Zawór elektromag 1/2 no 21WA4[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 1/2 no 21WA4[...]

Cena na zapytanie

Zawór elektromag 2 no 21W7ZB5[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 2 no 21W7ZE5[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 3/4 no MD04G[...]

Cena na zapytanie

Zawór elektromagnetyczny N.O. Jest bardzo prosty ibardzo bezpieczny . Stosowany do wykrywania nieszczelności gazu.

Zawór elektromag 3/4 no 21W3Z[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 3/4 no 21W3Z[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 11/4 no 21W5[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 11/4 no 21W5[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 11/2 no 21W6[...]

Cena na zapytanie

Wymagane minimalne ciśnienie 0.2 bara.Zastosowane materiały, konstrukcja i przeprowadzonetesty gwarantują niezawodność i długotrwałość wyrobu.

Zawór elektromag 11/2 no 21W6[...]

Cena na zapytanie

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"