Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Napięcie zasilania

24 V~

24 V=

230 V~Produktów: 2,wyświetlonych 2

1

Wtyczka - connector P99

Cena na zapytanie

Złącze P99 umożliwia przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej.

Timer P992087 24V-230V AC/DC 5[...]

Cena na zapytanie

Timer P992087 to specjalnie zaprojektowany sterownik dla zaworów odpływowych. Jednostka zapewnia łatwe zaprogramowanie cykli czasowych. Przy ustawieniu przełącznikana funkcji ""ON"" czas odsączania może zostać nastawiony w przedziale od 0,5 do 10 sekund. Przy funkcji ""OFF"" można modyfikować czas opóźnienia międzydwoma cyklami odsączania, musi się on zawierać w przedziale między 0,5 i 45 minutami.Jednostka jest gotowa do pracy od momentu włączenia zasilania.Sekwencja ON/OFF będzie się powtarzać tak długo jak urządzenie będzie zasilone.Dwie diody LED sygnalizują odpowiedzi timera na wydane mu komendy.Przycisk ""TEST"" służy do sprawdzenia ustawień i restartowania sekwencji wyjściowej ON.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"