Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

powyżej 500

42-50

65-80

100

101-150

151-200

201-250

301-400

401-500Produktów: 41,wyświetlonych 16

123

Przepustnica DN400 PN16 Sylax-[...]

Cena na zapytanie

Rozszerzenie zakresu średnic przepustnicy Sylax.? Dostępne wersje:- otwory centrujące: DN400 do 1000- otwory gwintowane: DN400 do 500- dwukołnierzowa: DN400 do 1200? Zespolony cięgnem trzpief, osadzony na łożyskachślizgowych, zabezpieczony przed wypchnięciem. DlaDN1200 zastosowany został dodatkowy pierścieńzabezpieczający.? Doskonałe przenoszenie momentu obrotowegona element zamykający, dzięki specjalnemupołaczeniu trzpienia z dyskiem (wpustwieloklinowy).? Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia.? Wymienna wykładzina i dysk.? Szeroki wybór napędów

Przepustnica DN500 PN16 Sylax-[...]

Cena na zapytanie

Rozszerzenie zakresu średnic przepustnicy Sylax.? Dostępne wersje:- otwory centrujące: DN400 do 1000- otwory gwintowane: DN400 do 500- dwukołnierzowa: DN400 do 1200? Zespolony cięgnem trzpief, osadzony na łożyskachślizgowych, zabezpieczony przed wypchnięciem. DlaDN1200 zastosowany został dodatkowy pierścieńzabezpieczający.? Doskonałe przenoszenie momentu obrotowegona element zamykający, dzięki specjalnemupołaczeniu trzpienia z dyskiem (wpustwieloklinowy).? Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia.? Wymienna wykładzina i dysk.? Szeroki wybór napędów

Przepustnica DN100 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN100 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX-Uranie z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, żeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem (DN25-40 AISI316); wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane;wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN125 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN150 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnicatarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN200 EPDM Sylax-[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN250 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN250 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica kołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo sferoidalne GGG40 epoksydowane; wałek: stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, kołnierze owiercone PN10 i PN16.

Przepustnica DN300 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN50 EPDM Sylax n[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN50 EPDM Sylax-H[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX-HP z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, żeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo sferoidalne GGG40 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 2,0 MPa, tmax=90°C, do przyłączy kołnierzowych PN20.

Przepustnica DN50 EPDM Sylax n[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica DN65 EPDM Sylax n[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN65 EPDM Sylax n[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX-Uranie z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, żeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem (DN25-40 AISI316); wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN80 EPDM Sylax n[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym dźwigniowymtarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

123

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"