Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

101-150

151-200

201-250

251-300

301-400Produktów: 9,wyświetlonych 9

1

Rura PVC-U DN110x4.2 PN10 SDR2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN110x4.2 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN110x4.2 PN10 SDR2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN110x4.2 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN110x2.7 PN6 SDR41[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN110x2.7 mm Sztywność obwodowa: SDR41 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN125x4.8 PN10 SDR2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN125x4.8 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN160x6.2 PN10 SDR2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN160x6.2 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN225x8.6 PN10 SDR2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN225x8.6 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN280x10.7 PN10 SDR[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN280x10.7 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN315x12.1 PN10 SDR[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN315x12.1 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

Rura PVC-U DN160x7.7 PN12.5 SD[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Rury ciśnieniowe PVC-U kielichowane na uszczelkę Rozmiar: DN160x7.7 mm Sztywność obwodowa: SDR26 PVC-U jest to nieplastikowany polichlorek winylu Zakres średnic: 6-400 mm, BS 3/8? ? 8?mm Odporny na: kwasy i zasady Zalecane zastosowania: woda pitna, woda destylowana, woda ogólnego przeznaczenia, woda odpadowa, ścieki agresywne, woda morska, konstrukcje maszyn i przyrządów, artykuły żywnościowe, napoje. Tworzywo o szerokim spektrum zastosowań z bogatym asortymentem armatury. Nie zalecane zastosowania: rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony Zakres temperatury użytkowej 0°C ? +40°C

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"