Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica cali -

1 1/4""

1 1/2""

2""

3""

4""

Średnica mm -

101-150Produktów: 11,wyświetlonych 11

1

Filtr-rura filtracyjna PVC 11/[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura filtracyjna PVC 11/[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura filtracyjna PVC 2 1[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura nadfiltrowa PVC 11/[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura nadfiltrowa PVC 11/[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura nadfiltrowa PVC 2 1[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura nadfiltrowa PVC 3 2[...]

Cena na zapytanie

Filtr-rura nadfiltrowa PVC 4 2[...]

Cena na zapytanie

Filtr-zaślepka dolna PVC 11/2

Cena na zapytanie

Filtr-zaślepka dolna PVC 11/4

Cena na zapytanie

Filtr-zaślepka dolna PVC 2

Cena na zapytanie

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"