Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Medium-rodzaj

Woda

Ścieki, itp media

Długość przewodu mb-t

3

05-0,6

5

10

30Produktów: 6,wyświetlonych 6

1

Czujnik pływakowy Small 53 0.[...]

Cena na zapytanie

Pływakowy regulator poziomu Small może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak: woda, kwasy, zasady, oleje, ścieki, szlamy. Regulator Small może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy. Ze względu na małe wymiary zalecane jest stosowanie regulatora do cieczy czystych.Długość przewodu: 0,6mWykonanie izolacji przewodu: PCV- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach - sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum- bezpośrednie sterownie pompą małej mocy- mechaniczny układ przełączający styki- stopień ochrony obudowy IP-68- odporność chemiczna na podstawowe media (np.ścieki, oleje, zasady) - w ofercie z przewodem PCV oraz neoprenowym (olejoodpornym)

Czujnik pływakowy Small 53 10[...]

Cena na zapytanie

Pływakowy regulator poziomu Small może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak woda. Regulator Small może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy. Ze względu na małe wymiary zalecane jest stosowanie regulatora do cieczy czystych.Długość przewodu: 10m- wykonanie izolacji przewodu: PCV- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach - sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum- bezpośrednie sterownie pompą małej mocy- mechaniczny układ przełączający styki- stopień ochrony obudowy IP-68- w ofercie z przewodem PCV oraz neoprenowym (olejoodpornym)- poziom przełączenia ustalamy położeniem obciążnika pływaka lub poprzez przymocowanie przewodu pływaka do elementu stałego

Czujnik pływakowy Small 53 10[...]

Cena na zapytanie

Pływakowy regulator poziomu Small może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak: woda, kwasy, zasady, oleje, ścieki, szlamy. Regulator Small może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy. Ze względu na małe wymiary zalecane jest stosowanie regulatora do cieczy czystych.Długość przewodu: 10mWykonanie izolacji przewodu: neoprenowy- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach - sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum- bezpośrednie sterownie pompą małej mocy- mechaniczny układ przełączający styki- stopień ochrony obudowy IP-68- odporność chemiczna na podstawowe media (np.ścieki, oleje, zasady) - w ofercie z przewodem PCV oraz neoprenowym (olejoodpornym)- poziom przełączenia ustalamy położeniem obciążnika pływaka lub poprzez przymocowanie przewodu pływaka do elementu stałego

Czujnik pływakowy Small 53 3m

Cena na zapytanie

Pływakowy regulator poziomu Small może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak woda. Regulator Small może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy. Ze względu na małe wymiary zalecane jest stosowanie regulatora do cieczy czystych.Długość przewodu: 3m- wykonanie izolacji przewodu: PCV- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach - sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum- bezpośrednie sterownie pompą małej mocy- mechaniczny układ przełączający styki- stopień ochrony obudowy IP-68- w ofercie z przewodem PCV oraz neoprenowym (olejoodpornym)- poziom przełączenia ustalamy położeniem obciążnika pływaka lub poprzez przymocowanie przewodu pływaka do elementu stałego

Czujnik pływakowy Small 53 5m

Cena na zapytanie

Pływakowy regulator poziomu Small może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak woda. Regulator Small może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy. Ze względu na małe wymiary zalecane jest stosowanie regulatora do cieczy czystych.Długość przewodu: 5m- wykonanie izolacji przewodu: PCV- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach - sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum- bezpośrednie sterownie pompą małej mocy- mechaniczny układ przełączający styki- stopień ochrony obudowy IP-68- w ofercie z przewodem PCV oraz neoprenowym (olejoodpornym)- poziom przełączenia ustalamy położeniem obciążnika pływaka lub poprzez przymocowanie przewodu pływaka do elementu stałego

Czujnik pływakowy Small 53 30[...]

Cena na zapytanie

Pływakowy regulator poziomu Small może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak: woda, kwasy, zasady, oleje, ścieki, szlamy. Regulator Small może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy. Ze względu na małe wymiary zalecane jest stosowanie regulatora do cieczy czystych.Długość przewodu: 30mWykonanie izolacji przewodu: neoprenowy- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach - sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum- bezpośrednie sterownie pompą małej mocy- mechaniczny układ przełączający styki- stopień ochrony obudowy IP-68- odporność chemiczna na podstawowe media (np.ścieki, oleje, zasady) - w ofercie z przewodem PCV oraz neoprenowym (olejoodpornym)- poziom przełączenia ustalamy położeniem obciążnika pływaka lub poprzez przymocowanie przewodu pływaka do elementu stałego

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"