Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Przyłącze pompy

40 - 1 1/2""

Producent

LFPProduktów: 1,wyświetlonych 1

1

Pompa ciepłownicza 40PWr80C G[...]

Cena na zapytanie

Pompa cyrkulacyjna z mokrym wirnikiem silnika i korpusem wykonanym z brązu w układzie liniowym. Z 3 stopniową manualną regulacją predkości obrotowej.Wydajnosc: do 12 m3/h; wysokość podnoszenia: do 8 m; max. temperatura pracy: do 110°C; max. ciśnienie robocze: 1,0 MPa.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"