Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica cali -

1""

1 1/4""

1 1/2""

2""

Średnica mm -

21-25

32-40

42-50Produktów: 9,wyświetlonych 9

1

Wodomierz wielostrumieniowy WS[...]

Cena na zapytanie

Wodomierz wielostrumieniowy WS120-10 CW 11/2"" (DN40) klasa B przyłącze:11/2"" suchobieżny skrzydełkowy

Wodomierz wielostrumieniowy WS[...]

Cena na zapytanie

Wodomierz wielostrumieniowy WS120-6 CW 11/4"" (DN32) klaca B przyłącze:11/2"" suchobieżny skrzydełkowy

Wodomierz wielostrumieniowy WS[...]

Cena na zapytanie

Wodomierz wielostrumieniowy WS120-6 CW 11/4"" (DN32) klasa B przyłącze:11/2"" suchobieżny skrzydełkowy z nadajnikiem NK

Wodomierz wielostrumieniowy CW[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: średnica nominalna: DN15-50 klasa B-H wersja wg ISO4064; zimna woda 30°C klasa R50 wersja wg MID; ciepła woda 90°C transmisja magnetyczna przystosowany do systemu HYDROLINK

Wodomierz wielostrumieniowy CW[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: średnica nominalna: DN15-50 klasa B-H wersja wg ISO4064; zimna woda 30°C klasa R50 wersja wg MID; ciepła woda 90°C transmisja magnetyczna przystosowany do systemu HYDROLINK

Wodomierz wielostrumieniowy CW[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: średnica nominalna: DN15-50 klasa B-H wersja wg ISO4064; zimna woda 30°C klasa R50 wersja wg MID; ciepła woda 90°C transmisja magnetyczna przystosowany do systemu HYDROLINK

Wodomierz wielostrumieniowy CW[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: średnica nominalna: DN15-50 klasa B-H wersja wg ISO4064; zimna woda 30°C klasa R50 wersja wg MID; ciepła woda 90°C transmisja magnetyczna

Wodomierz wielostrumieniowy CW[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: średnica nominalna: DN15-50 klasa B-H wersja wg ISO4064; zimna woda 30°C klasa R50 wersja wg MID; ciepła woda 90°C transmisja magnetyczna przystosowany do systemu HYDROLINK

Wodomierz wielostrumieniowy CW[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: średnica nominalna: DN15-50 klasa B-H wersja wg ISO4064; zimna woda 30°C klasa R50 wersja wg MID; ciepła woda 90°C transmisja magnetyczna przystosowany do systemu HYDROLINK

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"