Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:Produktów: 13,wyświetlonych 13

1

Zasobnik typ:WGJ-g/Z 80l pozio[...]

Cena na zapytanie

Wymienniki WGJ-S stojące jako ciśnieniowe podgrzewacze akumulacyjne, przeznaczone są dopodgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielo-rodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i innych.

Zasobnik cwu CZW 2000/1200 0.6[...]

Cena na zapytanie

Zasobnik cwu CZW 570/650 0.6MP[...]

Cena na zapytanie

Zasobnik cwu CZW 750/800 0.6MP[...]

Cena na zapytanie

Zasobnik cwu CZW 880/800 0.6MP[...]

Cena na zapytanie

Zasobnik cwu CZWS 430/600

Cena na zapytanie

Stabilizator SCWA 100 0.6MPa 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: pojemność: 100 dm3 temperatura nominalna: 110°C ciśnienie nominalne: 6 bar H: 775 waga: 45kg

Stabilizator SCWA 200 0.6MPa 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: pojemność: 203 dm3 temperatura nominalna: 110°C ciśnienie nominalne: 6 bar H: 1175 waga: 58kg

Stabilizator SCWA 250 0.6MPa 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: pojemność: 251 dm3 temperatura nominalna: 110°C ciśnienie nominalne: 6 bar H: 1405 waga: 70kg

Stabilizator SCWA 286 0.6MPa 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: pojemność: 286 dm3 temperatura nominalna: 110°C ciśnienie nominalne: 6 bar H: 1575 waga: 79kg

Stabilizator SCWA 350 0.6MPa 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: pojemność: 203 dm3 temperatura nominalna: 110°C ciśnienie nominalne: 6 bar H: 1175 waga: 58kg

Stabilizator SCWA 400 0.6MPa 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: pojemność: 403 dm3 temperatura nominalna: 110°C ciśnienie nominalne: 6 bar H: 2075 waga: 105kg

Stabilizator SCWA-2 300l

Cena na zapytanie

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"