Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:Produktów: 22,wyświetlonych 16

12

Żwir filtracyjny 1-2mm 25kg

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Żwir filtracyjny Granulacja: 0.5-0.8mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Złoże katalityczne Birm

Cena na zapytanie

BIRM działa jako nierozpuszczalny katalizator uaktywniając reakcję pomiędzy rozpuszczonymw wodzie tlenem, a żelazem znajdującym się w roztworze. W wodach podziemnych żelazo znajduje się zwykle pod postacią węglanu, na skutek nadmiaru wolnego dwutlenku węgla i w związku z tym nie może zostać usunięte poprzez zwykłą filtrację mechaniczną.Działając jako katalizator, BIRM powoduje utlenianie Fe2+ do Fe3+, w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy.Właściwości mechaniczne złoża BIRM czynią z niego znakomity materiał filtrujący, dający się łatwo płukać w prostym cyklu przeciwprądowym. aquaro.plBIRM nie zużywa się w procesie odżelaziania, dzięki czemu jego zastosowanie jest opłacalnew eksploatacji.

ZŁOŻE-Crystal Right 100

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Jest to jedyna żywica o tak wszechstronnym zastosowaniu. Usuwa żelazo, mangan, wapń, magnez, amoniak. Producentem złoża jest firma Mineral-Right Inc. która należy do Water-Right z USA. Link do strony Water-Right. usuwa ograniczone ilości amoniaku, chloru i siarkowodoru zwiększa wartość pH gwarantuje filtrację cząsteczek stałych i zawiesin zawartych w wodzie nie ulega uszkodzeniu lub rozkładowi pod wpływem chloru produkt całkowice na bazie naturalnej

ZŁOŻE-Crystal Right 200

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Jest to jedyna żywica o tak wszechstronnym zastosowaniu. Usuwa żelazo, mangan, wapń, magnez, amoniak. Producentem złoża jest firma Mineral-Right Inc. która należy do Water-Right z USA. Link do strony Water-Right. usuwa ograniczone ilości amoniaku, chloru i siarkowodoru zwiększa wartość pH gwarantuje filtrację cząsteczek stałych i zawiesin zawartych w wodzie nie ulega uszkodzeniu lub rozkładowi pod wpływem chloru produkt całkowice na bazie naturalnej

ZŁOŻE-Defeman 1-3mm

Cena na zapytanie

Charakterystyka eksploatacyjna złoża DEFEMAN: możliwość uzdatniania wód o ekstremalnie dużych zawartościach żelaza i manganu: 20mg Fe/l, 1,5mg Mn/l prędkość filtracji: do 20m3/h m2 odczyn wody: 7,0-8,5pH układ filtracyjny: otwarty lub ciśnieniowy filtrocykl: wydłużony płukanie: powietrzno-wodne intensywność płukania powietrzem: 20-25l/m2s intensywność płukania wodą: 15-20l/m2s ekspansja złoża: 25% forma fizyczna złoża: ziarna gęstość nasypowa: 1,9kg/dm3 pojemność (obciążenie hydrauliczne): 3400g/m

Złoże Hydrocleanit granulat [...]

Cena na zapytanie

Hydrocleanit ma postać granulatu, który jest stosowany jako warstwy materiału filtracyjnego w złożu filtrów otwartych i ciśnieniowych.Zastosowanie Hydrocleanitu nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń: Hydrocleanit zastępuje środkowe warstwy złóż filtracyjnych.Złoże Hydrocleanit ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne ma szerokie zastosowanie w procesach uzdatniania i oczyszczaniawód powierzchniowych, podziemnych, wód miękkich i kwaśnych oraz kwaśnych ścieków. Do głównych procesów, w których stosowanyjest Hydrocleanit należą: odkwaszanie , odżelazianie, odmanganianie wody oraz sorpcja zanieczyszczeń organicznych. Ponadto procesomuzdatniania wody towarzyszy wzbogacenie wody w wapń i magnez.

Żywica na azotany IMAC HP555

Cena na zapytanie

Filtracyjne KLARSANIT

Cena na zapytanie

ZŁOŻE-żywica zmiękczająca

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Gotowa do użytku, jednorodna mieszanka firmy Purolite przeznaczona do demineralizacji wody, usuwania zanieczyszczeń szczątkowych.

Żwir filtracyjny 0.5-0.8mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 0.5-0.8mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Żwir filtracyjny 0.8-1.4mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 0.8-1.4 mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Żwir filtracyjny 0.8-2.0mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 0.8-2.0mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Żwir filtracyjny 1.4-2.0mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 1.4-2.0mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Żwir filtracyjny 1.4-3.0mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 1.4-3.0mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Żwir filtracyjny 10-20mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 10.0-20.0mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

Żwir filtracyjny 16-32mm

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Żwir filtracyjny Granulacja: 16.0-32.0mm Sprzedawane luzem, a także konfekcjonowanie w worki polietylenowe 25kg i 50kg oraz w 1-tonowych typu Big Bag.

12

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"