Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B „AQUA – Business flow platform”

Przedmiotem zamówienia jest całościowa realizacja projektu polegająca na wdrożeniu platformy wymiany danych typu Business to Business, automatyzującej procesy wymiany informacji pomiędzy wnioskodawcą i jego Partnerami w zakresie określonych potrzeb biznesowych. Realizacja projektu przewiduje stworzenie środowiska systemowego dla potrzeb funkcjonowania platformy B2B i obejmie obszary procesów biznesowych, które zachodzą pomiędzy firmą "AQUA-Grupa SBS" Sp. z.o.o i jej partnerami. Pozwoli ponadto na powiązanie współpracy z partnerami w zakresie procesów zachodzących w strukturze organizacyjnej wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt. Celem przewidzianych do wdrożenia rozwiązań w zakresie B2B, jest usprawnienie wszystkich tych procesów, które wiążą się z wymianą między wnioskodawcą, a partnerami oraz ich efektywne połączenie w sposób elektroniczny, co bezpośrednio i wymiernie podniesie efektywność wzajemnej współpracy. Spółka przewiduje, że elektroniczne rozwiązania platformy B2B zinformatyzują i zautomatyzują, dzięki narzędziom IT, wymianę biznesową oraz gospodarkę firmy, poprzez:

Dzięki wykorzystaniu narzędzi platformy B2B, automatyzacji ulegnie przepływ informacji i procesów biznesowych związanych z generowaniem przez odbiorców zamówień, ich realizacją – w tym produkcją wyrobów i ich sprzedażą do Partnerów. Poprzez zbudowanie mechanizmów elektronicznej wymiany danych i informacji, połączone zostaną 3 systemy informatyczne, to jest system Streamsoft Prestiż "AQUA-Grupa SBS" Sp.z.o.o i systemy dwóch partnerów, zwiększając tym samym efektywność przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach takich jak: obsługa zamówień i reklamacji, obsługa indywidualnych rabatów dla zamawiających, wymiana dokumentów handlowych, śledzenie statusów zamówień. Partnerami uczestniczącymi w realizacji projektu są kluczowi odbiorcy produktów Spółki, firmy: SBS sp. z o.o. oraz PSA sp. z o.o. System ten oprócz usprawnienia i uproszczenia komunikacji pomiędzy zamawiającym a Partnerami, zapewnia także ograniczenie kosztów obsługi zamówień. Równie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości informacji zarządczej, dzięki wykorzystaniu w ramach ERP modułu Business Intelligence i rozbudowanych możliwości raportowania.
Platforma zawierać będzie 3 systemy B2B w postaci:

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"