Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Elektropompka 3COA 4-22 230V

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 8 - 2 =

Wyślij

Zaprzestano produkcji - zamiennikiem jest elektropompka NU 220.Przy 120 W mocy ma 4 m podnoszenia i wydajność 40 l/min Dostępne głębokości zanurzenia w mm: 90, 100, 120, 140, 170, 220 i 270.
Zaprzestano produkcji - zamiennikiem jest elektropompka NU 220.Elektropompki 3COA4 przeznaczone są do pompowania w obrabiarkach emulsji chłodzących oraz olejów. Przy 90 W mocy ma 4 m podnoszenia i wydajność 25 l/min. Maksymalna lepkość pompowanych emulsji i olejów może wynosić 150 mm2s-1 z zawartością zanieczyszczeń max 0,1 mm. Elektropompki mogą pracować pod stałym dławieniem. Warunki pracy: Środowisko pracy wg EN 60 721-3-3 : mokre ( M ) WT tropikalne ( T23 ) WDa.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"