Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Pompa ciepłownicza Erga 3W 230VA032-015-010-01

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 6 - 2 =

Wyślij

Pompa cyrkulacyjna znajdująca zastosowanie w domowych instalacjach ciepłej wody użytkowej. Charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz niższym zużyciem energii.
Pompa cyrkulacyjna z wirnikiem kulowym i mosiężnym korpusem w układzie liniowym.Silnik komutowany elektronicznie z magnesem stałym (technologia ECM) nie posiadałożyskowanego wału i nie wymaga żadnych zewnętrznych zabezpieczeń. Silnik możezużywać zaledwie 3 WAT-y energii elektrycznej. Pompa z bezstopniową regulacjąprędkości obrotowej.Wydajność: do 0,9 m3/h; wysokość podnoszenia: do 1,1 m; max.temperatura pracy: do 110°C (do 65C zalecana dla układów c.w.u.); max. ciśnienierobocze: 1,0 MPa.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"