Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Zawór kulowy do przyłącza wodnego 1/4

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 9 + 3 =

Wyślij

Zawór przyłącza wody 1/4 cala
Metalowy zawór kulowy, standardowo wkręcany do przyłącza wody na 1/4 cala GZ oraz na wężyk osmotyczny 1/4 cala.Umożliwia całkowite otwarcie oraz zamknięcie dopływu wody do filtrów wody, systemów osmotycznych itp.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"