Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Rura Pragma DN500/3000 SN8

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 5 + 3 =

Wyślij

Pragma to nowoczesny system rur, kształtek i studni do kanalizacji zewnętrznej. Elementy systemu wykonane są z wysokiej jakości blokowego polipropylenu kopolimerowego PP-b. Zalety Pragmy wynikają ze specjalnej budowy wewnętrznej rur i opatentowanej technologii produkcji. Rury systemu Pragma produkowane są w średnicach: od 160 mm do 630 mm. Przeznaczone są do kanalizacji bytowo - gospodarczej i deszczowej. Mogą również być stosowane w kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnienia dróg, składowisk, wysypisk śmieci. Szczególnie zalecane są do kanalizacji przemysłowych i na tereny objęte działaniem szkód górniczych.
Dane techniczne:Zalety:
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"