Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Rura DN25x3.5 4 mb jednorodna PN16 system zgrzewany PP

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 6 + 3 =

Wyślij

System rur do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, wykonanych z polipropylenu typ 3. Przeznaczony do wykonywania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, a także innych instalacji sanitarnych w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Z powodzeniem może być również stosowany do wykonywania instalacji technologicznych w przemyśle - jest odporny na działanie wielu związków chemicznych.
Dane techniczne:
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"