Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Czujnik ciśnienia PRS00 1bar 30mb/PVC

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 10 - 1 =

Wyślij

Sonda-czujnik ciśnienia z 30 metrowym przewodem /i kapilarą kompenscyjną / przeznaczony jest do pomiaru poziomu wody w zbiornikach i studniach głębinowych..
Czujnik-sonda z przewodem /z kapilarą/ 30 m przeznaczona jest do pomiaru poziomu wody w zbiornikach i studniach głębinowych. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany separującej zanurzonej sondy i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego poprzez kapilarę znajdującą się w kablu. Opuszczona na poziom odniesienia sonda może swobodnie zwisać na kablu lub leżeć na dnie zbiornika.Maksymalne zanurzenie czujnika poniżej lustra wody - 10 m.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"