Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Złoże katalityczne Birm

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 10 + 2 =

Wyślij

BIRM jest materiałem filtracyjnym granulowanym, używanym zwykle w celu usunięcia żelaza i manganu z wody pochodzącej z ujęć lokalnych i sieci komunalnej. aquaroBIRM jest zdolny usunąć rozpuszczone żelazo i mangan pracując zarówno w złożach otwartych, grawitacyjnych jak i w filtrach pośpiesznych pod ciśnieniem.
BIRM działa jako nierozpuszczalny katalizator uaktywniając reakcję pomiędzy rozpuszczonymw wodzie tlenem, a żelazem znajdującym się w roztworze. W wodach podziemnych żelazo znajduje się zwykle pod postacią węglanu, na skutek nadmiaru wolnego dwutlenku węgla i w związku z tym nie może zostać usunięte poprzez zwykłą filtrację mechaniczną.Działając jako katalizator, BIRM powoduje utlenianie Fe2+ do Fe3+, w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy.Właściwości mechaniczne złoża BIRM czynią z niego znakomity materiał filtrujący, dający się łatwo płukać w prostym cyklu przeciwprądowym. aquaro.plBIRM nie zużywa się w procesie odżelaziania, dzięki czemu jego zastosowanie jest opłacalnew eksploatacji.
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"