Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Przyłącze gw gz-

gz lub gz/gz

Średnica cali -

1/2""

Średnica mm -

16-20

21-25Produktów: 4,wyświetlonych 4

1

Zawór wciskany DN16

Cena na zapytanie

Zawór wciskany stosowany do przewodów/rur fi 16.

Zawór wciskany DN20

Cena na zapytanie

Zawór wciskany fi 20 stosowany najczęściej w systemach nawadniających.

Zawór wciskany DN25

Cena na zapytanie

Zawór wciskany stosowany przy systemach nawadniających.

Zawór skręcany DN16

Cena na zapytanie

Zawór mocowany na rurze fi 16 poprzez skręcenie nakrętki zaciskowej stosowany najczęściej stosowany w układach nawadniających.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"