Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica cali -

1/2""

Średnica mm -

12-15

16-20

21-25

32-40

42-50

65-80

100Produktów: 36,wyświetlonych 16

123

Ciepłomierz Hydrocal2 1/2 Qn0[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Bmeters

Ciepłomierz Hydrocal2 1/2 Qn0[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Bmeters

Ciepłomierz Hydrocal2 1/2 Qn0[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Bmeters

Ciepłomierz Hydrocal2 1/2 Qn1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Bmeters

Ciepłomierz Hydrocal2 3/4 Qn2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Bmeters

Ciepłomierz Hydrocal2 3/4 Qn2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Bmeters

Ciepłomierz F90S DN15 Qn0.6 z[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Elster

Ciepłomierz Sensonic II Qn0.6[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Ista Polska DN15

Ciepłomierz Multical 601 z pr[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup Przepływ: 2.5 m3/h

Ciepłomierz Multical 601z prz[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup DN50

Ciepłomierz 65-S ultraflow DN[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup

Ciepłomierz C66 ultraflow DN1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup

Ciepłomierz C66 ultraflow DN1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup

Ciepłomierz C66 ultraflow DN2[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup

Ciepłomierz C66 ultraflow DN5[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup

Ciepłomierz M601 ultraflow 1[...]

Cena na zapytanie

Dane techniczne: Producent: Kamstrup Przepływ: 10.0 m3/h

123

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"