Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Producent

GrundfosProduktów: 16,wyświetlonych 16

1

Czujnik lustra wody Cluwo 100m[...]

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 100 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 10mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 10m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 15mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 15 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 20mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 20 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 25mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 25 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 30mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 30 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 35mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 35 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 40mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 40 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 5mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 5 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 50mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 50 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 60mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 60 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo bez [...]

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Bez kablaZastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Świstawka, gwizdek pomiarowy [...]

Cena na zapytanie

Gwizdek hydrogeologiczny - świstawka służy do pomiaru zalegania zwierciadła wód o umiarkowanym wskaźniku korozyjności. Pierścienie korekcyjne służą do dokładnego okre?lenia głębokości zwierciadła wody.Dokładność pomiaru: +/- 1 cm

Świstawka, gwizdek pomiarowy [...]

Cena na zapytanie

Gwizdek hydrogeologiczny - świstawka służy do zgrubnego pomiaru zalegania zwierciadła wód.

Czujnik lustra wody Cluwo 45mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 45 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

Czujnik lustra wody Cluwo 65mb

Cena na zapytanie

Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.Długość kabla: 65 m.Zastosowanie: Studnie głębinowe, kopane. Wszędzie tam, gdzie poziom lustra wody obniża się do poziomu mogącego odsłonić pompę głębinową.Materiały: Stal nierdzewna, mosiądz, uszczelniacz.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"