Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica cali -

2""

Średnica mm -

65-80

100

101-150

201-250

251-300Produktów: 7,wyświetlonych 7

1

Nasada rurowa NR DN100/2-50 be[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem gwintowanym Gw / Gz- instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

Nasada kołnierzowa NK DN150/8[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem kołnierzowym DN80 lub DN100 -instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

Nasada kołnierzowa NK DN250/1[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem kołnierzowym DN80 lub DN100 -instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

Nasada rurowo-kołnierzowa NRK[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem kołnierzowym DN80 lub DN100 -instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

Nasada rurowa NR DN80/2-50 bez[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem gwintowanym Gw / Gz- instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

Nasada rurowo-kołnierzowa NRK[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem kołnierzowym DN80 lub DN100 -instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

Nasada kołnierzowa NK DN150/1[...]

Cena na zapytanie

Stosowana do wykonywania przyłączyz odejściem kołnierzowym DN80 lub DN100 -instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe,przemysłowe i pozostałe płyny obojętnechemicznie.

1

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"