Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Filtry

Cena:

Średnica mm -

powyżej 500

42-50

65-80

100

101-150

151-200

201-250

301-400

401-500Produktów: 41,wyświetlonych 9

123

Przepustnica DN150 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica kołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo sferoidalne GGG40 epoksydowane; wałek: stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, kołnierze owiercone PN10 i PN16.

Przepustnica DN200 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica kołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo sferoidalne GGG40 epoksydowane; wałek: stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, kołnierze owiercone PN10 i PN16.

Przepustnica DN150 EPDM Sylax-[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX-Uranie z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, żeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem (DN25-40 AISI316); wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN100 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnice odcinające SYLAX ( dawniej URANIE) napęd ręczny dźwigowy.tarcza: wymienna, żeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem (DN25-40 AISI316);wykładzina: wymienna, EPDM;korpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane;wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewna;Pnom 1,6 MPa, t=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16

Przepustnica DN100 EPDM Sylax [...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN65 NBR Sylax na[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica DN125 EPDM Uranie[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica bezkołnierzowa SYLAX-Uranie z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, żeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem (DN25-40 AISI316); wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane; wałek: jednoczęściowy, stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16.

Przepustnica DN300 EPDM Sylax-[...]

Cena na zapytanie

Przepustnica kołnierzowa SYLAX z napędem ręcznym przekładnią ślimakowątarcza: wymienna, stal nierdzewna AISI 316; wykładzina: wymienna, EPDMkorpus: stal nierdzewnawałek: stal nierdzewnaPnom 1,6 MPa, tmax=120°C, kołnierze owiercone PN10 i PN16.

Przepustnica DN50 EPDM Sylax-U[...]

Cena na zapytanie

123

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"