Po wyborze wszystkich cech kliknij przycisk "Filtruj" poniżej

Termometr BiTh160 0-120st.150mm63819

Zakupy

Cena na zapytanie

Zapytaj o produkt

Kontakt e-mail:
Podaj wynik działania: 7 - 2 =

Wyślij

Termometry bimetaliczne AFRISO znajduja zastosowanie przy pomiarach temperatury w układach grzewczych, kotłach parowych, układach wodociagowych, boilerach, systemach ogrzewania solarnego, instalacjach przesyłu ciepła i wielu innych. Zakres temperatur mierzonych przez termometry bimetaliczne AFRISO wynosi od ?20 do 160°C, inne zakresy dostepne sa na zamówienie.
Dane techniczne:
Brak danych
Brak danych

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"